Budowa chemiczna

-1. Skład chemiczny. Ponieważ riketsje są bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi, więc otrzymanie oczyszczonych zawiesin jest do-

syć trudne. Badania chemiczne wykazują, że riketsje zawierają RNA i DNA w -stosunku 3,5:1. Ściana komórkowa składa się z aminokwasów, kwasu muraminowggo i mukokompleksu polisacharydowego, składającego się z kwasu acetyloglutaminowego lub acetyloglukozaminy i kwasu dwu- aminopimelinowego. W komórce znajduje się około 12% kwasów nukleinowych i od 40 do 50% lipidów. Reszta przypada na białka oraz na niewielki odsetek polisacharydów i związków nieorganicznych.

-2. Budowa antygenowa. U większości patogennych riketsji można odróżnić dwie główne komponenty antygenowe: antygen powierzchniowy, rozpuszczalny. Antygen ten jest wspólny u R. prowazekii i R. mooserii (typhi). Drugi to antygen wewnętrzny, plazmatyczny, bardziej specyficzny, w budowie zbliżony do antygenów O niektórych pałeczek Proteus (Xi8, X2, XK). Niektóre gatunki riketsji mają wspólne antygeny, ponieważ odczyny aglutynacyjne (odczyn Weila-Feliksa) z trzema odmianami pałeczek Proteus są równocześnie dodatnie. Dla rodzaju Rikettsia charakterystyczne jest to, że posiadają podobny w budowie antygen, wspólny z rodzajem Proteus. Antygen ten jest polisacharydem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *