Leptospiry patogenne

Właściwości fizjologiczne. Leptospiry patogenne są drobnoustrojami tlenowymi, które rosną jedynie na pożywkach wzbogaconych surowicą o pH obojętnym lub lekko zasadowym (optymalne pH 7,0-7,4). Temperatura optymalna 301-303 K (28-30°C). Szczepy rosną bardzo wolno (8-10 dni). Hoduje się je na pożywkach płynnych. Najczęściej używana jest pożywka Korthofa, zbuforowany roztwór soli z dodatkiem 10% zinakty- wowanej surowicy królika. Podłoża stałe, które są modyfikacjami pożywek płynnych z dodatkiem 1% agaru, są rzadko używane, ponieważ leptospiry tworzą kolonie pod powierzchnią agaru. Kolonie są mało cha-rakterystyczne, posiadają różną wielkość i przejrzystość, są dobrze widoczne dopiero po ich zabarwieniu (1% wodny roztwór szczawianu p-ami- nodwumetyloaniliny).

Wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Leptospiry należą do drobnoustrojów wrażliwych na działanie czynników fizycznych (ciepło, wysychanie, promienie UV) i chemicznych (fenol, lizol, formalina, eter, chloroform, alkohol). Bardzo wrażliwe są na zmiany pH w kierunku kwasowości. Poniżej pH 6,8 giną. W warunkach naturalnych, w wodzie czy wilgotnej glebie, których pH jest bliskie neutralnemu lub słabo zasadowe leptospiry mogą przeżywać dłuższy lub krótszy okres, a nawet namnażać się.

Chorobotwórczość. Leptospiry wywołują zakaźne schorzenia odzwierzę- • ce (antropozoonozy), które występują na całym świecie. Bez względu na rodzaj leptospirozy, jej objawy kliniczne występują w pewnych stałych zespołach. Wszystkie objawy można podzielić na zasadnicze, czyli typowe, i dodatkowe, czyli fakultatywne. Poszczególne leptospirozy różnią się między sobą tylko objawami dodatkowymi. Do objawów typowych należą: ostry, nagły początek zachorowania, wysoka gorączka o przebiegu przeważnie dwufazowym, zespół wątrobowo-nerkowy, bóle mięśniowe i zapalenie spojówek. Okres wylęgania choroby wynosi zwykle 10 dni (4-13 dni).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *