Pałeczki Brucella melitensis

Podstawą podziału na gatunki są właściwości biochemiczne i serologiczne, wrażliwość na działanie bakteriofagów, wzrost w obecności

Pałeczki Brucella melitensis, bovis (abortus) i suis mają wiele cech wspólnych, dlatego będą omówione łącznie. Różnice międzygatunkowe zostaną podkreślone w tekście. Morfologia. Kształty i budowa są takie jak całego rodzaju.

Budowa antygenowa. Wyróżniono antygeny specyficzne A oraz M. Antygeny A przeważają u szczepów gatunku Brucella bovis i suis, natomiast u gatunku Brucella melitensis przeważa antygen M. Metodą krzyżowej absorpcji aglutynin można otrzymać surowice monospecyficzne dla antygenu A oraz M. Ponadto stwierdzono antygeny heterologiczne wspólne z pałeczkami tularemii, Salmonella, Proteus i przecinkowcami cholery. Na powierzchni pałeczki Brucella mają antygen glikolipoprotei- nowy O posiadający cechy endotoksyny. Otrzymano również kompleksy antygenowe złożone z fosfolipidów, białek i aminocukrów. Najbardziej aktywne okazały się frakcje bogate w białko. Ściany bakteryjne są bar-dziej immunogenne od protoplazmy. Drobnoustroje w hodowli sztucznej wykazują zmienność typu S-R. W zakażonym organizmie wywołują stan nadwrażliwości swoistej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *