Po okresie inkubacji

w krwince nazywa się schizogonią. Krwinki się rozpadają i uwalniają merozoity do krwi. Jest to stadium, w którym zaatakowane erytrocyty stają się większe, w barwieniu metodą Giemsy bledsze i wykazują ziarnistości Schuffnera. Oprócz tych schizontów bezpłciowych znajdują się też osobniki płciowe – gametocyty, które są podobne do schizontów, ale pozostają jednojądrowe. W tym stadium komary zarażają się od człowieka i dalszy rozwój płciowy (sporogonia) gamet odbywa się w ich jeli-tach.

Chorobotwórczość. Po okresie inkubacji, który trwa 8-21 dni, występują nagle objawy chorobowe. Są to dreszcze, wysoka gorączka, około 313 K (40°C), zlewne poty, potem nagłe obniżenie temperatury, bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia czynności serca, bóle w okolicy kości

krzyżowej i w podżebrzu. Napady gorączkowe powtarzają się co 48 godzin i utrzymują się 3 do 6 tygodni. Rozpoczyna się faza bezobjawowa, podczas której odbywa się proces w wątrobie. Obserwuje się wrodzoną odporność na malarię u pewnych szczepów afrykańskich Murzynów. Odporność nabyta ma charakter odporności śródzakaźnej. Leczenie przeprowadza się 4-aminochinoliną (Resochin).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *