Rodzaj Acholeplasma

Rodzaj Acholeplasma. Drobnoustroje te tworzą komórki okrągłe o średnicy 125-220 nm lub podłużne o długości 200-500 nm. Błona komórkowa składa s-ię z trzech warstw. Są nieruchliwe, Gram-ujemne i rosną w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych na pożywkach specjalnych (bogatobiałko- we) w temperaturze około 37°C. Na pożywkach stałych wytwarzają okrągłe kolonie wrośnięte w agar i zabarwione na żółto. Występują jako wolno żyjące saprobionty, a także jako pasożyty chorobotwórcze dla ssaków i ptaków. Z 5 poznanych gatunków tylko jeden występuje w organizmie ludzi.

Acholeplasma laidlawii. Nazwa pochodzi od nazwiska dr P. Laidlawa, który pierwszy izolował ten drobnoustrój. Drobnoustrój ten rośnie szybko na pożywkach stałych i wytwarza małe, okrągłe (kuliste) kolonie o żółtym zabarwieniu. Rozkłada glukozę, nie rozkłada mannozy i argininy i jest wrażliwy na działanie erytromycyny w stężeniu 0,03-0,13 jig/ml. W zasadzie jest saprobiontem, szeroko rozpowszechnionym w wodach powierzchniowych i w glebie. Jest także ko- mensalem naturalnych jam ciała w organizmach ptaków i ssaków, w tym także człowieka. Chorobotwórczość nie jest dowiedziona, jednak występuje on np. w oparzonej skórze u ludzi. Jest wrażliwy na działanie antybiotyków o szerokim zakresie działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *